Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV - Đặng Thanh Hải đưa con số: Năm 2018, TKV phấn đấu tiêu thụ khoảng 36 triệu tấn than (tăng 2,5 triệu tấn so với năm 2017), trong đó tiêu thụ trong nước: 34,1 triệu tấn, than xuất khẩu: 1,9 triệu tấn - tăng 400 ngàn tấn so với năm 2017. Giải thích nguyên nhân tăng lượng tiêu thụ, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải cho biết, năm 2018 có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh than, bởi có nhiều nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động nên nhu cầu tiêu thụ than tăng cao. Thêm vào đó, TKV đã chủ động đa dạng được thị trường tiêu thụ than, không còn phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.
Theo kế hoạch năm 2018, TKV sẽ sản xuất khoảng 35,36 triệu tấn than nguyên khai, trong đó than lộ thiên 12,9 triệu tấn, than hầm lò 22, 22 triệu tấn, than thuân thầu 182.000 tấn. Dự kiến, năm 2018 TKV cũng sẽ nhập khẩu khoảng 500.000 tấn than.
Đi liền với các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ, TKV cũng phấn đấu giảm lượng than tồn kho năm 2018 xuống còn 8 triệu tấn (giảm hơn 2 triệu tấn so với năm 2017).
Đối với các sản phẩm khoáng sản, năm 2018 dự kiến sản xuất thiếc thỏi: 300 tấn, kẽm thỏi: 11.000 tấn, tinh quặng đồng: 73.240 tấn, đồng tấm 12.000 tấn, quặng sắt: 173.930 tấn, vàng 585 kg, bạc 470 kg, phôi thép: 190 ngàn tấn...
Đặc biệt, Alumin (quy đổi) phấn đấu đạt sản lượng 1, 230 triệu tấn, trong đó Công ty Nhôm Lâm Đồng: 650 ngàn tấn, Công ty Nhôm Nhân Cơ: 580 ngàn tấn.
Đồng thời, TKV cũng sản xuất 9,35 tỷ kwh điện; 140.000 tấn Nitrat Amon; 61.000 tấn thuốc nổ các loại, tiêu thụ 97.000 tấn vật liệu nổ…
Năm 2018, TKV phấn đấu doanh thu 113.800 tỷ đồng (tăng 6,3% so với dự kiến thực hiện 2017). Trong đó, sản xuất than: 56.297 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2017; khoáng sản: 16.476 tỷ đồng, tăng 37% so với thực hiện 2017; doanh thu Alumin: 9.805 tỷ đồng, tăng 43% thực hiện 2017).
Để đạt được mục tiêu đề ra, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải cho hay, TKV đã triển khai ký hợp đồng với các đơn vị thành viên trong việc khai thác, sản xuất than từ sớm. Lãnh đạo TKV cũng tiếp tục điều hành việc khai thác than tại các đơn vị căn cứ vào nhu cầu thị trường. Các đơn vị vùng miền tây của tỉnh Quảng Ninh tập trung sản xuất các chủng loại than đang có nhu cầu tiêu thụ than cao, hạn chế tối đa sản xuất các chủng loại than đang tồn cao. Đồng thời công tác quản trị tài nguyên, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn và bảo vệ môi trường cũng tiếp tục được tăng cường…
Nguồn: Xuân Phú - Mạnh Việt/Báo Công Thương điện tử