Kiên quyết loại bỏ những dự án kém hiệu quả

Là cơ quan được giao trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công Thương đã căn cứ vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tham mưu, xây dựng trình Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện cho tăng trưởng kinh tế đất nước ở từng thời kỳ. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển phụ tải tăng nhanh, cùng sự phân cấp quản lý cho địa phương, khiến việc quản lý, cấp phép xây dựng thủy điện nhỏ đã có lúc bộc lộ nhiều hạn chế gây tác động đến môi trường đất, nước, rừng...

Từ thực tế này, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có dự án thủy điện (DATĐ) rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy hoạch, quy trình thẩm định, đầu tư, xây dựng... với những tiêu chí cụ thể, toàn diện về hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và các tiêu chí về môi trường, xã hội.

Tính đến nay, Bộ đã loại bỏ 684 DATĐ khỏi quy hoạch. Đây là những dự án chưa có nhà đầu tư quan tâm, quy mô nhỏ, không có hiệu quả về kinh tế, ảnh hưởng tới môi trường, xã hội. Năm 2016, Bộ cũng đã có nhiều văn bản gửi UBND các tỉnh và chủ đầu tư thủy điện ở miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tiếp tục rà soát, nghiên cứu loại bỏ hoặc điều chỉnh các thủy điện nhỏ; kiên quyết dừng, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với các dự án có ảnh hưởng lớn, hoặc chủ đầu tư không chấp hành các quy định về trồng bù rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng dù đã, đang đầu tư xây dựng, vận hành.

Tăng cường quản lý vận hành hồ chứa

Hiện nay, cả nước có 306 DATĐ với tổng công suất lắp máy đạt 15.474,3 MW đang vận hành phát điện; 193 dự án đang thi công xây dựng; 245 dự án đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 dự án có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát.

Bên cạnh việc rà soát lại quy hoạch thủy điện, Bộ Công Thương cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo cũng như đưa ra các giải pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn công trình điện, điều tiết nước cho hạ du, phòng chống bão lụt... đặc biệt tạo sự linh hoạt cho cơ quan điều hành trực tiếp.

3 năm qua, Bộ đã chủ trì, phối hợp tổ chức 35 đoàn công tác đến làm việc và trực tiếp kiểm tra về quy hoạch, chất lượng xây dựng công trình, quy trình vận hành hồ chứa, công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão và các vấn đề liên quan đến thủy điện ở các tỉnh có thủy điện trên cả nước. Qua rà soát, kiểm tra, Bộ Công Thương đã bổ sung, điều chỉnh quy trình vận hành 38 hồ chứa thủy điện.

Đối với những dự án, công trình thủy điện xảy ra sự cô, Bộ Công Thương cũng chủ động vào cuộc để điều tra, xử lý, kịp thời chia sẻ những khó khăn với người dân, đồng thời công khai thông tin cho xã hội.

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát quy hoạch; tăng cường quản lý vận hành hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn, hiệu quả sản xuất điện và hạn chế tối đa tác động đến người dân, môi trường.

Nguồn: Vũ Sơn/Báo Công Thương điện tử