Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh
Theo Ban Kế hoạch TKV, 8 tháng đầu năm, cơ bản các đơn vị trong tập đoàn đã thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất - kinh doanh đề ra từ đầu năm. Cụ thể, toàn tập đoàn đã khai thác được 24,58 triệu tấn than nguyên khai; sản xuất 22,74 triệu tấn than sạch thành phẩm; tiêu thụ 22,24 triệu tấn than, trong đó, tiêu thụ trong nước 21,38 triệu tấn, xuất khẩu 866 nghìn tấn.
Bên cạnh đó, sản xuất khoáng sản cũng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra với trên 7,3 nghìn tấn đồng tấm; gần 7,1 nghìn tấn kẽm thỏi; hơn 725 nghìn tấn alumin quy đổi, đồng thời, tiêu thụ trên 664 nghìn tấn alumin, bằng 67,8 % kế hoạch năm 2017…
Kết quả trên đã giúp TKV đạt tổng doanh thu trong 8 tháng qua bằng 65,4% kế hoạch năm với số thực hiện ước đạt trên 69,8 nghìn tỷ đồng, bằng 109% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ than đạt trên 35,3 nghìn tỷ đồng, thu từ sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng; từ sản xuất, bán điện là gần 7,74 nghìn tỷ đồng; lĩnh vực sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp là 2,85 nghìn tỷ đồng và doanh thu từ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác đạt trên 14,4 nghìn tỷ đồng.
Đồng bộ nhiều giải pháp
Để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết: Lãnh đạo TKV chỉ đạo các đơn vị thành viên nỗ lực hơn nữa, hoàn thành các chỉ tiêu trong tháng 9 và những tháng tiếp theo với nhiều giải pháp đi kèm. Cụ thể, tháng 9, TKV phấn đấu sản xuất 2 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 2,5 triệu tấn than; tăng cường quản lý tài nguyên, chất lượng sản phẩm, giảm 5% tỷ lệ tổn thất trong khai thác so với năm trước; phấn đấu giảm tồn kho tối thiểu 500 nghìn tấn than các loại để đến cuối năm đưa tồn kho về mức hợp lý.
Các đơn vị sản xuất, kinh doanh khoáng sản cũng có những giải pháp phù hợp để bảo đảm sản xuất đạt kế hoạch đề ra trong tháng 9, gồm: 75 nghìn tấn alumin; 4 nghìn tấn tinh quặng đồng; 1 nghìn tấn đồng tấm; 900 tấn kẽm thỏi; 12 nghìn tấn tinh quặng sắt…; đẩy mạnh tiến độ các dự án đồng Tả Phời, mở rộng đồng Sin Quyền, mở rộng Luyện đồng Lào Cai.
Với nhà máy alumin Nhân Cơ và Tân Rai, vận hành ổn định, tối ưu hóa các chỉ tiêu công nghệ kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tổ chức khai thác đủ nguyên liệu quặng bauxite đáp ứng cho hai nhà máy để tăng hiệu quả kinh doanh. Riêng lĩnh vực sản xuất điện, trong tháng 9, sản xuất đạt 600 triệu kWh.
Đặc biệt, ngay trong tháng 9, các đơn vị thành viên phải xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cho năm 2018 và các năm tiếp theo trên nguyên tắc sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường và cân đối tồn kho ở mức hợp lý. Một nhiệm vụ quan trọng được TKV tiếp tục tập trung thực hiện là triển khai phương án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ; trong đó sẽ tập trung tái cơ cấu kỹ thuật và công nghệ, tổ chức, hệ thống quản trị, tài chính và lao động.
Năm 2017, TKV phấn đấu sản xuất 35,5 triệu tấn than sạch, tăng 2 triệu tấn theo chỉ đạo của Chính phủ; tiêu thụ 36 triệu tấn than; dự kiến tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 106.865 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến đạt trên 2.000 tỷ đồng; nộp ngân sách 12.600 tỷ đồng...
Nguồn: Hoàng Châu/Báo Công Thương điện tử