Bộ Công Thương cho biết, tháng 2/2017, sản xuất kinh doanh của ngành Than tiếp tục gặp nhiều khó khăn do than trong nước phải cạnh tranh với than nhập khẩu có giá thành thấp... đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.
Các đơn vị trong ngành Than đang tiếp tục cố gắng duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
Để đảm bảo bù đắp được giá thành, phù hợp với thị trường tiêu thụ than, và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 3005/QĐ-TKV ngày 23/12/2016; theo đó giá than điều chỉnh tăng từ 3%-10,7% tùy từng chủng loại. Mức giá điều chỉnh thực hiện từ ngày 24/12/2016. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại các đơn vị chưa ký hợp đồng mua than năm 2017 với Tập đoàn do chưa thống nhất về giá bán than áp dụng từ 24/04/2016 theo Quyết định số 3005/QĐ-TKV.
Sản lượng than sạch tháng 2 ước đạt 3,2 triệu tấn, tăng 16,4% so với cùng kỳ, tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 5,9 triệu tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng than sạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giảm 7,3% cùng kỳ.
Nguồn: NangluongVietnam Online