Quý I/2017, Công ty Điện lực Nghệ An đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; lưới điện vận hành ổn định, không phải tiết giảm nhu cầu phụ tải; sản lượng điện thương phẩm đạt trên 606 triệu kWh, tăng 24% so với cùng kỳ. Để nâng cao chất lượng cấp điện, đặc biệt bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng, các hồ đập của những công trình thủy điện lớn ở Nghệ An đã được tích nước tương đối đầy đủ.
Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của công ty đều đạt tốt so với quy định. Công ty Điện lực Nghệ An đã đưa vào hoạt động tổng đài chăm sóc khách hàng, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ như: Cấp điện đúng thời gian; thông báo cắt điện, đóng điện đúng giờ; khắc phục kịp thời các sự cố do thiên tai; cải tạo nâng cấp lưới điện... Hết năm 2016, công ty đã thực hiện việc tiếp nhận để bán điện đến tận hộ gia đình được 421/423 xã, còn lại 2 xã và một số cụm theo kế hoạch sẽ được tiếp nhận trong năm 2017.

 

Bên cạnh đó, công ty cũng đang thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia với số tiền hơn 782 tỷ đồng, giai đoạn I đã hoàn thành đóng điện về trung tâm của 16 xã. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, sẽ đầu tư thêm khoảng 575 tỷ đồng để cấp cho các xã còn lại.
Về việc tiếp nhận và hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn, hiện nay, tỉnh đã bàn giao cơ bản xong lưới điện nông thôn cho công ty quản lý, vận hành và kinh doanh với 421 trong tổng số 423 xã. Tuy nhiên, theo ngành điện, thực trạng hệ thống lưới điện sau khi tiếp nhận phần lớn đều trong tình trạng cũ nát, xuống cấp, các trạm biến áp quá tải, bán kính cấp điện dài, dẫn đến chất lượng điện kém, mất an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Vì vậy, từ nay đến năm 2018, ngành điện dự kiến đầu tư cải tạo thêm 1.500 trạm với số tiền tương đương 2.500 tỷ đồng; cải tạo đường dây hạ áp và trạm biến áp phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Công ty Điện lực Nghệ An duy tu, bảo dưỡng điện trong mùa nắng nóng
Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực cung cấp điện ổn định, an toàn; đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống điện nông thôn, công tác cải tạo lưới điện..., góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nguồn: Hùng Trinh/Báo Công Thương điện tử