Kỹ sư Ngô Tố Ninh - Phó tổng giám đốc Công ty Nhôm Đăk Nông – TKV cho biết, ngoài sản phẩm chính là alumin, công ty cũng tiêu thụ hydrat và một số sản phẩm khác. Hiện nay, nhà máy đang được vận hành ổn định, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ cũng như cho ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng, phù hợp với thị trường. Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo điều hành các bộ phận, từ Trung tâm điều hành tổ hợp đến các bộ phận khác như sàng tuyển, cấp liệu, khí hóa, điện lực, tiêu thụ… làm tốt công tác vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng 24/24h. Trong quá trình vận hành, công nhân ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục hoán đổi vị trí, nhằm huấn luyện công nhân vận hành mới ở nhiều khu vực khác nhau, đáp ứng yêu cầu khi cần thiết.
Kỹ sư Ngô Tố Ninh cho biết thêm, trong những tháng còn lại của năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn TKV, công ty phối hợp chặt chẽ với Ban Vật tư Thương mại đẩy mạnh tiêu thụ, giải phóng sản phẩm alumin tồn kho được sản xuất ra trong quá trình chạy thử nhà máy và tiếp tục cho ra các sản phẩm mới.
Nguồn: Thanh Mai/Báo Công Thương điện tử