Việc tăng cường khai thác dầu thô vượt kế hoạch đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế (GDP) đất nước 9 tháng đầu năm.
Theo công bố của PVN ngày 3/10, tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đầu năm đạt 19,01 triệu tấn, bằng 73,6% kế hoạch năm. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu đạt 11,70 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 9 tháng; trong đó: khai thác dầu ở trong nước 9 tháng đạt 10,25 triệu tấn, vượt 3,0% - tương đương vượt 297 nghìn tấn; khai thác dầu ở nước ngoài 9 tháng ước đạt 1,46 triệu tấn, vượt 1,4% kế hoạch.
Cùng với việc vượt chỉ tiêu khai thác dầu thô, các chỉ tiêu sản lượng khác như sản xuất đạm đạt 1,32 triệu tấn, vượt 10,1% kế hoạch, sản xuất xăng dầu đạt 4,46 triệu tấn, vượt 22,6% kế hoạch.
Sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch nên các chỉ tiêu tài chính 9 tháng của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 16% kế hoạch 9 tháng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016; Nộp Ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn vượt 21% kế hoạch 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo lãnh đạo Tập đoàn, trong những tháng còn lại của năm 2017, PVN quyết tâm tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ; tăng cường kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; Tiếp tục xử lý một số dự án chưa hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương;
Cùng với đó, PVN sẽ chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Nguồn: Lê Kim Liên/Báo Công Thương điện tử