Đây là dự án đầu tiên mà PVN đưa được hoạt động khoan và dịch vụ khoan dầu khí ra nước ngoài khi Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) đã đưa được giàn khoan đến mỏ Bir Seba và khoan hàng chục giếng tại Lô 433a & 416b.
Sau hơn 20 tháng khai thác, bắt đầu từ ngày 12-8-2015 đến ngày 8-5 vừa qua, GBRS đã khai thác thùng dầu thứ 10 triệu tại Lô 433a & 416b. Dự án được đánh giá có tổng trữ lượng khoảng 1 tỷ thùng dầu, trong giai đoạn 1 sẽ cho sản lượng khai thác 20.000 thùng dầu/ngày từ 13 giếng khoan. Dự kiến giai đoạn 2 của dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2019, nâng tổng công suất của dự án lên mức 40.000 thùng dầu/ngày.
Dự án tại Lô 433a & 416b được PVEP và PVN triển khai từ việc tham gia đấu thầu quốc tế, trực tiếp điều hành trong giai đoạn thăm dò thẩm lượng (từ năm 2003 đến 2008). Để điều hành trong giai đoạn phát triển mỏ và vận hành khai thác, PVEP đã liên doanh cùng các đối tác để thành lập Công ty Điều hành chung Groupment Bir Seba (GBRS) theo quy định của Hợp đồng phân chia sản phẩm PSC.
Trong quá trình triển khai dự án cũng như khi đi vào khai thác, những người lao động dầu khí ở PVEP, PV Drilling đã phải trải qua vô vàn khó khăn, thách thức. Dự án khai thác tại mỏ Bir Seba cũng được đánh giá là dự án thành công về mọi mặt cùng hiệu quả kinh tế cao.
Hiện nay, mỗi ngày mỏ khai thác khoảng 18.000-20.000 thùng dầu, với chi phí thấp hơn chi phí dự kiến ban đầu khi xây dựng dự án.

Nguồn: Nhân dân