Năm 2016, dù giá dầu thô trên thế giới có nhiều biến động, giá dầu sụt giảm đến mức thấp nhất, song tình hình khai thác và kinh doanh dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn đạt được những thành tựu hết sức quan trọng.

Đó là khẳng định của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Sinh Khang tại Hội nghị tổng kết hoạt động mua bán dầu thô năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 diễn ra sáng 16/2/2017 tại TP. Đà Nẵng.

Trong năm 2016, Tập đoàn Dầu khí đã xuất bán ở cả thị trường trong và ngoài nước đạt 16,68 triệu tấn dầu thô, trong đó xuất khẩu 7,59 triệu tấn; cung ứng cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 7,1 triệu tấn.

Việc cung ứng dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định đã góp phần bảo đảm cho nhà máy luôn hoạt động trên 100% công suất thiết kế.

Các đơn vị khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chế biến đã xây dựng được quy trình, quy chế nội bộ; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai từng công đoạn, nên đã giảm được tỷ lệ hao hụt, thấp hơn 0,04% so với năm 2015.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Sinh Khang lưu ý các đơn vị tiếp tục xây dựng các quy trình, quy chế một cách đồng bộ và khoa học, bảo đảm tính công khai, minh bạch; đặc biệt cần làm tốt công tác thị trường, đưa công tác kinh doanh dầu thô năm 2017 và các năm tiếp theo ngày càng hiệu quả.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử