Theo đó, tháng 7/2016, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 16,64 tỷ kWh. Sản lượng ngày cao nhất đạt 568,2 triệu kWh, công suất cao nhất đạt 27.789 MW. Lũy kế 7 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 105,15 tỷ kWh, tăng 12,57% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng ước đạt 16,02 tỷ kWh. Lũy kế 7 tháng năm 2016, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 101,79 tỷ kWh, tăng 12,05% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó thủy điện chiếm 30,86%, nhiệt điện than chiếm 38,93%, tua-bin khí chiếm 28,16%, nhiệt điện dầu chiếm 1,03%, nhập khẩu chiếm 1,14% (trong tháng 7/2016 đã tạm dừng mua điện Trung Quốc ở cấp 220kV).

Tháng 7/2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 13,97 tỷ kWh. Lũy kế 7 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 90,45 tỷ kWh, tăng 11,56% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,69%; điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm 52,7% tăng 10,63%, điện cấp cho thương mại chiếm 5,4% tăng 17,7%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 34,9% tăng 10,21%; điện cấp cho nông nghiệp chiếm 2,3% tăng 48,66%; điện cấp cho thành phần khác chiếm 4,6% tăng 11,77%.

Bên cạnh việc đảm bảo cấp điện, cuối tháng 7/2016, EVN đã chỉ đạo các Tổng công ty/đơn vị điện lực tích cực phòng chống ứng phó và nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Mặc dù, hệ thống điện tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc bị thiệt hại nặng nề, nhưng ngay sau khi bão tan, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo, sự cố gắng nỗ lực của công nhân điện lực nên chỉ sau 1 tuần, EVN đã khôi phục lại toàn bộ hệ thống điện, cấp điện an toàn trở lại cho các khách hàng, đặc biệt là các trạm bơm tiêu úng cứu hơn 200.000 ha lúa bị ngập.

Đối với lưới điện 500-220kV dù có xảy ra 2 sự cố đường dây sáng sớm 28/7 nhưng đã được khôi phục ngay sau đó. Đối với lưới điện 110kV, có 28 đường dây 110kV bị sự cố do bão và đến 07h00 ngày 29/7 đã khôi phục hoàn toàn lưới điện 110kV.

Một số khu vực bị ảnh hưởng nhẹ đã được khắc phục ngay và cấp điện ổn định trở lại trong ngày 28/7. Riêng đối với 4 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề (Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình), các đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục, trong đó đặc biệt ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng và các trạm bơm tiêu úng. Đến ngày 29/7 đã khôi phục cấp điện cho các trạm bơm đầu mối quan trọng nhất để bơm nước tiêu úng cứu lúa và hoa màu. Đến hết ngày 31/7 đã khắc phục xong các sự cố đường trục lưới trung áp và hiện tại lưới điện phân phối của các xã cuối cùng ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nam bị ảnh hưởng nặng nề của bão đã được các đơn vị khôi phục vận hành ổn định.

Do có sự chuẩn bị tốt, nên các hồ chứa thủy điện thuộc EVN vận hành bình thường, không xả lũ. Các nhà máy điện thuộc EVN vận hành bình thường.

Nguồn: Đình Dũng/ Báo Công Thương điện tử