Sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 10 đạt 136,5 triệu tấn, tăng 3,3% so với cùng tháng năm ngoái, Hiệp hội thép toàn cầu (Worldsteel) cho biết.
Trong tháng, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 68,51 triệu tấn, tăng 4%; Nhật Bản đạt 9,06 triệu tấn, tăng 0,6%, Hàn Quốc đạt 5,96 triệu tấn, giảm 2,1%, tất cả đều so với cùng tháng năm ngoái.
Tại châu Âu, Đức sản xuất 3,51 triệu tấn thép thô, sản lượng thép thô Italia đạt 2,13 triệu tấn, Tây Ban Nha đạt 1,19 triệu tấn.
Trong khi đó, sản lượng thép thô Mỹ đạt 6,38 triệu tấn, Brazil đạt 2,72 triệu tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters