Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 ước tính tăng 7%, trong đó ngành khai khoáng giảm 11,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,9%.

Tính chung 10 tháng năm 2016, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,2%, thấp hơn nhiều mức tăng 9,8% của cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do ngành khai khoáng tiếp tục giảm mạnh.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,7%, đóng góp 7,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,8%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 5,5%, làm giảm 1,2 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 10 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sản xuất kim loại tăng 17,7%; dệt tăng 16,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,1%...

Trong 10 tháng năm nay, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi, thép cán, ô tô, thức ăn gia súc… Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng như: Quảng Nam tăng 29,2%, Thái Nguyên tăng 26,6%, Hải Phòng tăng 16,6%.

Bên cạnh đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/10/2016 tăng 8,9% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2015 tăng 9,8%)./.

Nguồn: Phúc Nguyên/Thời báo Tài chính online