Công suất của máy xeo mới này có thể sẽ lớn hơn công suất máy xeo bìa hiện có, máy xeo 1 triệu tấn/năm.

ĐTM được công bố trên trang mạng của chính quyền địa phương trong tháng 11/2016 nói rằng Công ty sẽ xây dựng dây chuyền bột hoá nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) 200.000 tấn/năm và dây chuyền bột khử mực công suất 68.000tấn/năm ở nhà máy để tích hợp với BM này. Nhưng người phát ngôn cho biết Công ty đã bỏ ý tưởng xây dựng dây chuyền bột khử mực và tập trung vào việc sản xuất bìa cao cấp từ 100% bột nguyên thuỷ . Ông cho biết công suất của dây chuyền BCTMP cũng có thể thay đổi.

Các nhà máy Trung Quốc thường dùng DIP và BCTMP làm lớp giữa cho bìa tráng phấn ngà.

Dự án mở rộng này sẽ có tổng vốn đầu tư RMB 3.231 triệu ($466 triệu) và sẽ được hoàn thiện trong vòng 02 năm. Dự án đã được Hội đồng thành viên thông qua và sẽ do công ty trực thuộc Jiangsu Bohui thực hiện.

Máy xeo bìa tráng phấn ngà công suất 1 triệu tấn/năm hiện hành của nhà máy Đại Phong đã được đưa vào hoạt động trong tháng 05/2013. Máy do Voith cung cấp có chiều rộng 8,1 m và tốc độ thiết kế 1.000 m/min. BM này tích hợp với dây chuyền BCTMP 400.000 tấn/năm do Valmet cung cấp, cũng được đưa vào hoạt động cùng thời gian.

Shandong Bohui cũng vận hành hai máy xeo bìa từ bột nguyên thuỷ với tổng công suất 700.000 tấn/năm ở nhà máy chính trong thành phố TruyBác, tỉnh Sơn Đông. Sản phẩm của 02 máy xeo là bìa tráng phấn ngà, tấm bột làm cốc, đĩa và bìa đựng chất lỏng (LPB).

Công ty cho biết việc mở rộng Đại Phong giúp Công ty tăng khối lượng bìa có giá trị cao sản xuất trên các máy xeo nhỏ hơn ở Truy Bác; kế hoạch sản xuất của Công ty có thể linh hoạt hơn, cho phép tối ưu hoá danh mục sản phẩm.

Thị trường bìa tráng phấn ngà ở Trung Quốc chịu áp lực nặng nề từ tình trạng dư thừa công suất trong 03 quý đầu năm 2015, sau khi hơn 5 triệu tấn/năm công suất mới được đưa vào sản xuất từ năm 2010 đến năm 2014. Các nhà sản xuất lớn cắt giảm sản lượng để ngăn chặn giá bán thấp thấp lượng hàng tồn kho cao.

Vấn đề dư thừa công suất sau đó đã nhẹ bớt và giá đã tăng từ cuối năm 2015 khi đầu tư chậm lại. Tuy nhiên, việc mở rộng trong lĩnh vực bìa sản xuất từ bột nguyên khai lại phục hồi vào năm ngoái.

Stora Enso khởi động máy xeo mới 450.000 tấn/năm LPB trong tháng 05/2016 tại một nhà máy mới ở thành phố Bắc Hải, Khu tự trị Quảng Tây. Trong tháng 11, Công ty khởi động dây chuyền BCTMP công suất 200.000 tấn/năm để cung cấp nguyên liệu cho máy xeo.

Tháng 12/ 2016, Sơn Đông Chenming đã đưa máy xeo 1,2 triệu tấn/năm ở nhà máy trong thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông vào hoạt động. Máy xeo này được tích hợp với dây chuyền BCTMP 500.000 tấn/năm và được thiết kế để sản xuất bìa từ bột nguyên thuỷ như bìa tráng phấn ngà và LPB.

Nguồn:vppa.vn