Theo Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng trong tháng 4/2107 đạt khoảng 6,3 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với tháng trước. Tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành đạt 5,9 triệu tấn, tăng khoảng 1,5 triệu tấn so với tháng 3/2017.

Giá xi măng tháng 4 ổn định hơn so với tháng 3 do giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất ổn định. Cụ thể, giá bán tại nhà máy của các Công ty xi măng thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tháng 4/2017 như sau:

Giá xi măng tại các công ty xi măng thuộc Vicem

Đơn vị

Chủng loại XM (bao)

Tháng 11/2016

Tháng 10/2016

Chênh lệch (+/-)

Công ty xi măng Hoàng Thạch

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

Công ty xi măng Hải Phòng

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

Công ty xi măng Bút Sơn

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

Công ty xi măng Bỉm Sơn

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

Công ty xi măng Tam Điệp

PCB40

1.170.000

1.170.000

0

Công ty xi măng Hoàng Mai

PCB40

1.250.000

1.250.000

0

Công ty xi măng Hải Vân

PCB40

1.325.000

1.325.000

0

Công ty xi măng Hà Tiên 1

PCB40

1.705.000

1.705.000

0

(Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy và đã có thuế GTGT)

Giá bán lẻ xi măng trên thị trường cơ bản cũng ổn định trong tháng qua. Tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1,05 – 1,55 triệu đồng/tấn, tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1,46 – 1,85 triệu đồng/tấn. Giá xi măng xuất khẩu tại Hòn Gai tháng 4/2017 ở mức 46,5 USD/tấn, giá clinker xuất khẩu ở mức 30 USD/tấn FOB Cẩm Phả. Dự báo, giá bán xi măng tại các doanh nghiệp sẽ cơ bản ổn định trong tháng 5.

Nguồn: vatlieuxaydung.org.vn