Nhập khẩu thép tấm của Đài Loan trong tháng 7 tăng

Trong tháng 7/2016, nhập khẩu thép tấm của Đài Loan đạt 251.384 tấn, tăng 101% so với tháng trước đó, chủ yếu do nhập khẩu từ Ả rập trong tháng 6 tăng và nhập khẩu từ Nga trong tháng 7 tăng mạnh.
Trong tháng 7/2016, Đài Loan nhập khẩu thép tấm từ Nhật Bản giảm 19,9% so với tháng trước đó, nhập khẩu từ Ả rập trong tháng 5 tăng 2,2%, nhập khẩu từ Nga trong tháng 5 tăng 142%.
Feng Hsin Đài Loan sẽ giữ giá không thay đổi trong tuần này

Feng Hsin Iron & Steel Co, một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan cho biết, sẽ giữ giá mua thanh cốt thép, thép phế liệu không thay đổi trong tuần này. Đây là 5 tuần liên tiếp mà công ty giữ giá không thay đổi. Tuy nhiên, giá thép phế liệu thị trường thế giới tăng 20 USD/tấn. Do nhu cầu không tăng, Feng Hsin quyết định giữ giá không thay đổi.

Sau khi thông báo giá, giá thanh cốt thép cơ sở của Feng Hsin sẽ ở mức 12.800 NTD/tấn và giá mua thép phế liệu sẽ ở mức 5.900-6.400 NTD/tấn. Đồng thời, Feng Hsin cho biết, sẽ giữ giá thép thương phẩm không thay đổi trong tuần này, trong đó giá cơ sở sẽ duy trì ở mức 17.400 NTD/tấn.

Nhập khẩu thép thanh nhỏ của Đài Loan trong tháng 7 tăng

Số liệu hải quan Đài Loan cho biết, trong tháng 7/2016, nhập khẩu thép thanh nhỏ của Đài Loan đạt 155.000 tấn (cac bon + phôi hợp kim) tăng khoảng 27% so với tháng trước đó, lên 122.000 tấn.

Trong số đó, nhập khẩu thép thanh nhỏ (cac bon + phôi hợp kim) của Đài Loan chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm khoảng  hơn 115.000 tấn, xuất khẩu thép thanh nhỏ của Đài Loan chỉ đạt 400 tấn.

Xuất khẩu thép thương phẩm hình chữ H của Đài Loan trong tháng 7 tăng

Số liệu Hải quan Đài Loan cho biết, xuất khẩu thép thương phẩm hình chữ H của Đài Loan trong tháng 7 đạt hơn 15.000 tấn, tăng 65% so với tháng trước đó, trong khi nhập khẩu đạt 15.000 tấn.

Trong số đó, chủ yếu xuất khẩu sang Hàn Quốc nhưng Việt Nam không nhập khẩu thép thương phẩm hình chữ H trong tháng 6.

Trong khi đó, Đài Loan xuất khẩu hơn 48.000 tấn thanh cốt thép sang Mỹ.

Xuất khẩu thép thanh của Đài Loan trong tháng 7 đạt 26.745 tấn sang Mỹ, xuất khẩu sang Canada đạt 20.163 tấn, xuất khẩu trong tháng 7 đạt tổng cộng 48.390 tấn, giảm 4% so với 50.222 tấn tháng trước đó.

Nguồn: VITIC/Bloomberg