Feng Hsin Đài Loan quyết định sẽ giữ giá mua thanh cốt thép, thép phế liệu không thay đổi trong tuần này.
Feng Hsin Iron & Steel Co, một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan cho biết sẽ giữ giá mua thanh cốt thép, thép phế liệu không thay đổi trong tuần này.
Sau khi thông báo giá, giá cơ sở thanh cốt thép của Feng Hsin sẽ ở mức 13.100 NTD/tấn và giá mua thép phế liệu sẽ ở mức 6.200-6.700 NTD/tấn. Đồng thời, Feng Hsin cho biết, sẽ giữ giá thép định hình không thay đổi trong tuần này, trong đó giá cơ sở sẽ ở mức 18.000 NTD/tấn.
Các nhà máy thép ống Đài Loan sẽ giữ giá không thay đổi trong tháng 7/2016
Chung Hung Steel(CHS) Đài Loan cho biết, sẽ nâng tất cả các loại hàng hóa thêm 300 NTD/tấn trong tháng 7/2016. Các nhà máy thép ống Đài Loan quyết định không theo mức giá mới của CHS và sẽ giữ niêm yết giá không thay đổi trong tháng 7.
Do chi phí nguyên liệu ở mức cao, các nhà máy thép ống Đài Loan có thể giảm hoạt động mua nguyên vật liệu, để giữ giá bán ổn định.
Dragon Steel Đài Loan sẽ giữ giá thép thương phẩm không thay đổi trong tháng 7
Dragon Steel, công ty thành viên của China Steel Corp., Đài Loan cho biết, sẽ giữ niêm yết giá thép thương phẩm không thay đổi trong tháng 7. Mặc dù, giá thép phế liệu tại thị trường trong và ngoài nước tăng, nhưng Dragon Steel vẫn giữ giá thép thương phẩm không thay đổi.
Dragon Steel cho biết, nhu cầu không mạnh mẽ và các đơn đặt hàng không nhiều. Bởi vậy, Dragon Steel quyết định không tăng giá.
Sau khi điều chỉnh, giá thỏa thuận thép thương phẩm hình chữ H sẽ duy trì ở mức 18.400-20.300 NTD/tấn. Giá thép thương phẩm không thay đổi trong 2 tháng liên tiếp.
Nguồn: VITIC/Bloomberg