Nhập khẩu thép cuộn cán nóng không gỉ Hàn Quốc đạt mức cao mới trong 2 năm

Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc cho biết, trong tháng 8/2016, nhập khẩu thép cuộn cán nóng không gỉ của Hàn Quốc đạt 52.973 tấn, tăng 13,3% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 13,3% so với tháng trước đó, đạt mức cao mới trong 2 năm.
Trong số đó, nhập khẩu thép cuộn cán nóng không gỉ của Hàn Quốc đạt 34.471 tấn từ Trung Quốc, chiếm hơn 1/2 trong tổng nhập khẩu, tăng 24,9% so với tháng trước đó, tăng 15,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong tháng 8 giảm mạnh
Thống kê của Hàn Quốc cho biết, trong tháng 8/2016, Hàn Quốc đã xuất khẩu 33.000 tấn thép phế liệu, tăng 23,3% so với cùng tháng năm ngoái, nhưng giảm 43,1% so với tháng trước đó, mức xuất khẩu thấp nhất là 31.000 tấn, kể từ tháng 3/2016.
Trong số đó, Hàn Quốc xuất khẩu 14.000 tấn sang Trung Quốc, tăng 43,2% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu 6.000 tấn sang Việt Nam, tăng 4952,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Sản lượng thép hợp kim fero của Hàn Quốc trong tháng 5 tăng
Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc (KOSA) cho biết, trong tháng 5/2016, Hàn Quốc sản xuất 38.413 tấn hợp kim fero, tăng 5,9% so với tháng trước đó, lên 36.260 tấn, giảm 26,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó,sản lượng thép feromangan hàm lượng cac bon cao và silicmangan đều tăng.
Ngoài ra, tổng xuất khẩu đạt 43.742 tấn, giảm 0,9% so với 44.143 tấn tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg