Nhập khẩu thép phế liệu Hàn Quốc trong tháng 5/2016 tăng
Theo thống kê, trong tháng 5/2016, Hàn Quốc nhập khẩu 573.000 tấn thép phế liệu, tăng 23,4% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 18,3% so với tháng trước đó, tháng nhập khẩu cao nhất kể từ tháng 9/2015.
Trong số đó, Hàn Quốc nhập khẩu 177.000 tấn thép phế liệu từ Mỹ, tăng 187,8% so với cùng tháng năm ngoái, lần đầu tiên trong 8 tháng đạt hơn 100.000 tấn. Hàn Quốc nhập khẩu 282.000 tấn thép phế liệu từ Nhật Bản, giảm nhẹ so với cùng tháng năm ngoái. Hàn Quốc nhập khẩu 84.000 tấn thép phế liệu từ Nga, duy trì không thay đổi so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu thép cán nguội không gỉ của Hàn Quốc trong tháng 5/2016 tăng
Nhập khẩu thép cán nguội không gỉ của Hàn Quốc trong tháng 5/2016 tăng cao. Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc cho biết, trong tháng 5/2016, nhập khẩu thép cán nguội không gỉ của Hàn Quốc tăng 10,7% so với tháng trước đó, lên 30.295 tấn, tăng 33,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Hàn Quốc nhập khẩu 25.450 tấn thép cán nguội không gỉ từ Trung Quốc, tăng 12,4% so với tháng trước đó, tăng 51,6% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong tháng 5/2016, Hàn Quốc nhập khẩu 3.217 tấn thép cán nguội không gỉ từ các nước Đông Nam Á, tăng 46,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu quặng sắt của Hàn Quốc trong tháng 5/2016 giảm
Theo thống kê, trong tháng 5/2016, Hàn Quốc nhập khẩu 5,704 triệu tấn quặng sắt, tăng 2,9% (tương đương 168.000 tấn) so với cùng tháng năm ngoái. Giá nhập khẩu đạt 54,5 USD/tấn, giảm 21,429% (14,8 USD/tấn).
Trong 5 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu quặng sắt của Hàn Quốc đạt 29,302 triệu tấn, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu đạt 51,5 USD/tấn, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong tháng 5/2016 giảm đáng kể
Theo thống kê, trong tháng 5/2016, xuất khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc đạt 40.000 tấn, giảm 4,7% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 43,5% so với tháng trước đó. Trong số đó, Hàn Quốc xuất khẩu 11.000 tấn thép phế liệu sang Trung Quốc, giảm 15,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 5 tháng đầu năm 2016, Hàn Quốc xuất khẩu 230.000 tấn thép phế liệu, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu trung bình tháng đạt 46.000 tấn, ước tính xuất khẩu trong năm đạt 550.000 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg