Giá thép dây giao ngay tại Mỹ tiếp tục xu hướng giảm

Mặc dù thị trường thép cuộn tại Mỹ duy trì vững, cũng như ít các hoạt động mua sắm, nhưng những người tham gia thị trường cho biết, các khách mua hàng có thái độ tích cực.
Hiện tại, giá giao dịch thấp hơn giá giao ngay khoảng 1 USD/CWT (tương đương 20 USD/tấn ngắn hoặc 22 USD/tấn).
Thực tế, giá thấp hơn mức trung bình 0,5 USD/CWT (10 USD/tấn ngắn hoặc 11 USD/tấn), các hợp đồng vẫn rất phổ biến, khi giá giảm xuống còn 26-27 USD/CWT (tương đương 520-540 USD/tấn hoặc 573-595 USD/tấn), giá xuất xưởng.
Giá thanh cốt thép tại Mỹ duy trì yếu tại thị trường Đông Nam Á

Giá thanh cốt thép tại Mỹ duy trì yếu tại thị trường Đông Nam Á, mặc dù không phải tất cả các nhà máy thép cắt giảm giá, nhưng hầu hết những người tham gia thị trường cho biết, sự suy giảm giá sẽ xảy ra trong ngắn hạn, chủ yếu do giá mua thép phế liệu và thanh cốt thép suy giảm.

Trong tháng 7/2016, giá mua thép phế liệu tại Mỹ giảm ít nhất 10 USD/tấn, giá giảm 25-30 USD/tấn.

Hiện tại, giá thanh cốt thép tại Mỹ đạt 520-550 USD/tấn, giá xuất xưởng tại thị trường Đông Nam Á.

Giá thép phế liệu H1 tại Mỹ duy trì vững

Giá thép phế liệu trung bình tại Mỹ ở mức 208,5 USD/tấn hôm 25/7, không thay đổi so với tuần trước đó.

Trong số đó, giá thép phế liệu H1 trung bình tại Pittsburgh ở mức 209,5 USD/tấn, không thay đổi, tại Chicago ở mức 227,5 USD/tấn, không thay đổi, và tại Philadelphia ở mức 188,5 USD/tấn, không thay đổi, tất cả đều so với mức giá tuần trước đó.

Sản lượng thép thô đạt 1,703 triệu tấn trong giai đoạn từ 17/7 đến 23/7, giảm 43.000 tấn hoặc 2,5% so với tháng trước đó.

Nguồn: VITIC/Bloomberg