Sản lượng thép thô không gỉ của Trung Quốc trong 3 quý đầu năm 2016  tăng

Hiệp hội các doanh nghiệp thép đặc biệt, Hội đồng thép không gỉ Trung Quốc đã đưa ra thống kê mới nhất, trong 3 quý đầu năm 2016, sản lượng thép thô không gỉ của nước này đạt 18,083 triệu tấn, tăng 11,43% (tương đương 1,8546 triệu tấn) so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, thép Cr-Ni (loại 300) đạt 9,1579 triệu tấn, tăng 9,03% (tương đương 758.800 tấn) so với cùng kỳ năm ngoái, thép Cr (loại 400) đạt 3,4869 triệu tấn, tăng 50,64% (tương ddwonwg 396.300 tấn) so với cùng kỳ năm ngoái; thép Cr-Mn (loại 200), bao gồm phần không đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm quốc gia đạt 5,3805 triệu tấn, tăng 14,07% (tương đương 663.700 tấn) so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá thép thanh nhỏ của CIS tăng 4 tuần liên tiếp

Hai tuần trước đó, xuất khẩu thép thanh nhỏ của CIS được cải thiện nhẹ. Kể từ đầu tháng 10, giá nguyên liệu tiếp tục xu hướng tăng, nguồn cung thép thanh nhỏ Trung Quốc xu hướng tăng, nhưng giá xuất khẩu thép thanh nhỏ của CIS tăng mạnh vào tháng trước.

Tuần trước, thép thanh nhỏ của CIS tăng 17,5 USD/tấn và 3/11 tăng lên 52,5 USD/tấn.

Xuất khẩu thép Trung Quốc trong tháng 10 giảm

Thống kê mới nhất của Hải quan cho biết, trong tháng 10/2016, Trung Quốc xuất khẩu 7,7 triệu tấn thép, giảm 1,1 triệu tấn so với tháng trước đó, giảm 14,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc xuất khẩu 92,74 triệu tấn thép, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 10 duy trì yếu

Xuất khẩu thép Trung Quốc trong tháng 10 duy trì yếu, tổng xuất khẩu đạt 1,19 nghìn tỉ NDT, giảm 3,2% so với cùng tháng năm ngoái, giảm hơn 7,3%.

Nền kinh tế Trung Quốc chịu ảnh hưởng phục hồi chậm chạp nền kinh tế toàn cầu và duy trì yếu.

Trong tháng 10/2016, xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt 7,7 triệu tấn, giảm 1,1 triệu tấn, so với 8,8 triệu tấn trong tháng 9.

Sản lượng công nghiệp Trung Quốc trong tháng 10 tăng

Chỉ số giá công nghiệp sản xuất của Trung Quốc trong tháng 10 tăng 0,7% so với tháng trước đó, tăng 1,2% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 10 tháng đầu năm 2016, giá sản xuất công nghiệp Trung Quốc giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số giá sản xuất công nghiệp Trung Quốc bao gồm, giá sản xuất tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chịu ảnh hưởng bởi chỉ số giá sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng khoảng 1,2%.

Xuất khẩu thép của Trung Quốc giảm 4 tháng liên tiếp

Thống kê hải quan Trung Quốc cho biết, trong tháng 10/2016, Trung Quốc xuất khẩu 7,7 triệu tấn thép, giảm 1,1 triệu tấn so với tháng trước đó, giảm 14,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc xuất khẩu 92,74 triệu tấn thép, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng kể từ tháng 6/2016, xuất khẩu thép tháng tiếp tục suy giảm, 4 tháng giảm liên tiếp.

Nguồn: VITIC/Bloomberg