Dự án Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Thác Mơ mở rộng khởi công từ ngày 1/7/2014, được xây dựng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập và huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. NMTĐ Thác Mơ mở rộng có công suất 75 MW (1 tổ máy), do EVN làm chủ đầu tư. Sau khi Dự án hoàn thành nâng công suất của NMTĐ Thác Mơ lên 225 MW.

Sau 3 năm kể ngày khởi công công trình chính, với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư và quá trình nỗ lực làm việc hiệu quả, trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, nhà thầu, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Việc hòa đồng bộ kịp thời Dự án NMTĐ Thác Mơ mở rộng đóng góp cho lưới điện quốc gia sản lượng khoảng 52 triệu kWh mỗi năm. Tổng mức đầu tư là 1.558,924 tỷ đồng, trong đó 85% nguồn vốn vay ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, 15% vốn đối ứng trong nước.
Theo đó, liên danh nhà thầu xây dựng là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm (Vinavico), tư vấn giám sát là liên doanh nhà thầu J-Power - Nippon Koei Nhật Bản, tư vấn phụ là Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2. Thiết bị cơ điện của dự án được thực hiện bởi nhà thầu Alstom INDIA (nay là nhà thầu GE) và nhà thầu phụ là Lilama 10.
Một số mốc tiến độ chính của dự án:
Khởi công công trình: ngày 5/7/2014
Hoàn thành mốc C10 - hoàn thành tuyến năng lượng đủ điều kiện để nạp nước tuyến năng lượng: ngày 15/5/2017 – đáp ứng tiến độ.
Hòa lưới ngày 11/7/2017.
Bắt đầu chạy thử thách (dự kiến) từ ngày 15/7/2017 và hoàn thành chạy thử thách ngày 14/8/2017.
Nguồn: Nguyên Vũ/Báo Công Thương điện tử