Đợt bốc than đầu tiên được bốc với tàu 7.757 tấn, hệ thống được vận hành trực tiếp bởi lực lượng vận hành của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thông qua sự giám sát, hướng dẫn của nhà thầu.
Hệ thống cầu cảng số 2 đã được nhà thầu thực hiện các thử nghiệm không tải, hiệu chỉnh trước khi đưa vào vận hành. Lực lượng vận hành cũng được các kỹ sư của nhà chế tạo thiết bị đào tạo trong suốt quá trình vận hành hệ thống. Hiện tại hệ thống đang vận hành ở tải thấp, trong thời gian tới, nhà thầu sẽ tiếp tục kiểm tra, hiệu chỉnh để đưa hệ thống vào vận hành ở mức tải cao để đáp ứng nhu cầu về than cho vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3.
Trước đó, từ ngày 29/10 - 5/11, mặc dù bị ảnh hưởng bởi 2 đợt áp thấp nhiệt đới và bão số 12, công tác thi công, thử nghiệm, kế hoạch tàu cập cảng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bằng mọi nỗ lực hết mình của các đơn vị nên tiến độ đã được kịp thời phục hồi và đẩy nhanh ngay khi có chuyển biến tốt của thời tiết. Trong suốt quá trình lắp đặt, lãnh đạo Ban QLDA Nhiệt điện 3 đã thường xuyên tổ chức họp yêu cầu nhà thầu tuân thủ công tác an toàn trong thi công cả trong công tác thử nghiệm, công tác này được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ HSE của Ban ANĐ3, tư vấn và nhà thầu để đảm bảo không xảy ra sự cố.
Việc kịp thời đưa cầu cảng số 2 vào vận hành sẽ góp phần nâng cao hệ số khả dụng cho NMNĐ Duyên Hải 3, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phát điện công suất cao các tổ máy trong 2 tháng cuối năm 2017 và các tháng mùa khô năm 2018 theo chỉ đạo của EVN/GENCO1.
Nguồn: Tạp chí năng lượng Việt Nam