Tham dự Hội thảo các doanh nghiệp, cơ sở nuôi tôm tại tỉnh Cà Mau sẽ có cơ hội được hỗ trợ về mặt tài chính cũng như được cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa năng lượng…
Trong khuôn khổ của hội thảo, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM cũng sẽ trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tôm. Ngoài ra, các đại biểu dự hội thảo có cơ hội được tham quan mô hình nuôi tôm theo quy trình tối ưu hóa này.
Oxfam là một liên minh quốc tế của 18 tổ chức được kết nối với nhau tại hơn 90 quốc gia, trong khuôn khổ của một phong trào thay đổi toàn cầu, để xây dựng một tương lai không có sự bất công và nghèo đói.
Nguồn: Báo Công Thương điện tử