Trong tháng 10/2017, tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của TKV đều có tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 87.543 tỉ đồng (bằng 113,7% so với cùng kỳ 2016). Đặc biệt là sản phẩm alumin, TKV đã ký hợp đồng tiêu thụ với khách hàng đến hết năm 2018.
Trong tháng 11/2017, TKV đặt nhiệm vụ sản xuất 2,9 triệu tấn than, tiêu thụ 3,2 triệu tấn; bóc dỡ tổng số khoảng 13 triệu m3 đất đá, khai thông 21.300m hầm lò, trong đó xây dựng cơ bản 1.420m; sản xuất điện 850 triệu kWh.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ và kế hoạch tháng 11/207, Ban lãnh đạo TKV yêu cầu các đơn vị cân đối các diện sản xuất đã thực hiện 10 tháng, tập trung sản xuất tối đa than chất lượng cao cho thị trường xuất khẩu để bù đắp sản lượng tiêu thụ giảm do nhu cầu của hộ điện giảm để đảm bảo các đơn vị sản xuất hoàn thành kế hoạch được giao, ổn định sản xuất và không bị mất cân đối doanh thu; tổ chức vận hành 2 nhà máy sản xuất Alumin (Tân Rai, Nhân Cơ) ổn định cả về khối lượng và chất lượng sản phẩm; điều hành tăng sản xuất Alumin tại Nhà máy Nhân Cơ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm (thực hiện tăng thêm 140.000 tấn); điều hành và kiểm soát chặt chẽ giá thành sản phẩm của dự án Tân Rai để đạt mục tiêu có lãi trên 400 tỉ đồng trong năm 2017.
Về công tác quản lý kỹ thuật cơ bản, TKV chỉ đạo tập trung điều hành các chỉ tiêu kỹ thuật hệ số bóc đất, hệ số mét lò, tỷ lệ thu hồi, tổn thất than (giảm 5% so với cùng kỳ 2016), tỷ lệ thực thu khoáng sản ít nhất đạt chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, đồng thời đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất theo Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 3/2/2016 của Đảng ủy Tập đoàn.
Nguồn: Minh Châu/Petrotimes.vn