Bộ Công thương cho biết, theo các năm nhu cầu tiêu thụ cũng có sự dao động trong khoảng mức 1,4 triệu tấn lân, 2,3 triệu tấn urê, gần 4 triệu tấn NPK, các loại phân còn lại như DAP, kali, SA dao động ở mức 850-950 tấn...

Theo Bộ Công thương, những năm gần đây, ngành sản xuất phân bón của Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ chỗ phải nhập gần 60%, Việt Nam đã chủ động được nguồn cung urê, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, phát triển được những loại phân bón mới như DAP, kali.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao hàm lượng dinh dưỡng, chất lượng sản phẩm phân lân và phân NPK và đã có thể đáp ứng đủ nhu cầu phân urê, phân lân, phân NPK và hướng tới xuất khẩu một số sản phẩm.

Tuy nhiên, đối với một số loại như phân SA, kali và một phần phân DAP hiện vẫn phải nhập khẩu hoàn toàn. Được biết, Việt Nam hiện nhập khẩu đồng thời cũng xuất khẩu một số loại phân bón sang các thị trường khu vực gồm Campuchia, Lào, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Nguồn: Tố Uyên/Thời báo tài chính Việt Nam