Theo đó, đến 17 giờ chiều đã khắc phục phần nhiều lưới điện hư hỏng, cấp điện lại cho phần lớn hộ dân. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, đối với lưới điện 110kV, đến 12h15 ngày 16/9/2017 đã khôi phục, đóng điện 8/8 trạm biến áp 110kV, đạt 100%.
Lưới điện phân phối, đến 16h00 ngày 17/9/2017, đã khôi phục được 37/60 xuất tuyến, đạt 62%. Khôi phục được 762 trạm biến áp, đạt 34,15%. Cấp điện lại thêm cho 102.749 khách hàng, chiếm 40% tổng số khách hàng. Công suất khôi phục được là 67 MW, đạt 50,7%.
Riêng tại 2 huyện Minh Hóa và Bố Trạch, EVNCPC đã huy động 184 công nhân và 20 xe cơ giới và các vật tư thiết bị từ các đơn vị trong toàn EVNCPC để khẩn trương khôi phục lại điện. Đến tối 17/9, sẽ khôi phục cung cấp điện 80% khách hàng trên địa bàn huyện Minh Hóa và Bố Trạch.
Như vậy, đến nay, EVNCPC đã khôi phục và đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các phụ tải lớn, khu vực trung tâm thành phố, thị trấn, thị tứ. Toàn bộ khách hàng trung tâm thành phố Đồng Hới đã có điện.
Tại tỉnh Quảng Trị, đến 16h00 ngày 17/9, đã khôi phục toàn bộ phụ tải, đảm bảo đủ điều kiện an toàn và cấp điện ổn định cho khách hàng.
Nguồn: Xuân Hoài/Báo Công Thương điện tử