Báo cáo của EVN Genco1 cho thấy, trong tháng 2/2018, tổng sản lượng điện sản xuất của tổng công ty là 1.997 triệu kWh, đạt 84% KH tháng 1 và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thủy điện đạt 494 triệu kWh, nhiệt điện đạt 1.502 triệu kWh. Lũy kế, sản lượng điện sản xuất của tổng công ty đạt 18% kế hoạch năm 2018. Do nước về các hồ chứa thủy điện ở mức cao nên sản lượng điện sản xuất từ thủy điện cao hơn so với kế hoạch. Các tổ máy thủy điện có độ khả dụng cao, đáp ứng yêu cầu điều độ của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia và đảm bảo cấp nước cho hạ du. Độ khả dụng của các tổ máy nhiệt diện đạt thấp do các sự cố phải dừng thiết bị.
EVN Genco 1 cũng chú trọng công tác đảm bảo cấp nhiên liệu trong các tháng mùa khô và cả năm 2018. Đối với các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) sử dụng than trong nước như Uông Bí, Nghi Sơn, Quảng Ninh và Duyên Hải 1, đơn vị đã ký Hợp đồng mua bán than, cung ứng than đáp ứng nhu cầu sản xuất điện. Đối với dự án Duyên Hải 3 sử dụng than nhập khẩu, đã tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, cung cấp đủ nhu cầu than để vận hành theo kế hoạch sản xuất điện và có dự phòng.
Về đầu tư - xây dựng, đối với các dự án do tổng công ty làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 2/2018 là 226 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 2/2018, giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng là 2.994 tỷ đồng (đạt 23% KH năm). Giá trị giải ngân đạt 2.960 tỷ đồng (đạt 23% KH năm). Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng (do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, EVN Genco1 tư vấn, quản lý dự án), ước giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 2 là 302 tỷ đồng. Ngày 7/3/2018, đã xảy ra sự cố cháy tại khu vực Hệ thống FGD thuộc dự án NMNĐ Duyên Hải 3 MR. Tổng công ty Phát điện 1/ Ban quản lý Dự án nhiệt điện 3 đang phối hợp với nhà thầu và các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp khắc phục để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ phát điện của dự án.
Trong công tác cổ phần hóa, tổng công ty đã hoàn thành tương đối phương án sử dụng đất tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Công ty Thủy điện Sông Tranh và Công ty Thủy điện Nghi Sơn. Dự kiến Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp sẽ hoàn thành và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt vào ngày 20/3/2018. Công tác thoái vốn tại các công ty cổ phần thực hiện theo chỉ đạo của EVN.
Trong tháng 2/2018, tổng công ty cũng đã hoàn thành thủ tục công bố thành lập Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn hạch toán phụ thuộc tổng công ty.
Trên cơ sở đạt được, EVN Genco1 đã xây dựng và đang tích cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2018. Cụ thể, về sản xuất kinh doanh, tổng công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng điện sản xuất điện đạt 3.049 triệu kWh, trong đó: thủy điện: 495 triệu kWh; nhiệt điện: 2.554 triệu kWh. Bên cạnh đó, EVN Genco1 cũng chú trọng công tác đảm bảo nguồn than phục vụ vận hành các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt đối với NMNĐ Duyên Hải 3. Tổng công ty sẽ hoàn thành sửa chữa và đưa vào vận hành các tổ máy S2 (NMNĐ Duyên Hải 1) ngày 15/3; tổ máy S7 (NMNĐ Uông Bí) ngày 23/3 và đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố và đưa tổ máy S1 (NMNĐ Duyên Hải 1) vào vận hành. Các tổ máy nhiệt điện khác vận hành ổn định.
Trong công tác đầu tư xây dựng, EVN Genco1 sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đối với các dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng, EVN Genco1 đang khẩn trương phối hợp với các nhà thầu khắc phục hậu quả sự cố và điều chỉnh các mốc tiến độ thi công của dự án năm 2018. Trong công tác thu xếp vốn, EVN Genco1 tiếp tục làm việc với các ngân hàng để giải ngân kịp thời, đảm bảo đủ vốn phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng và thu xếp vốn bổ sung cho các dự án: Uông Bí mở rộng, Uông Bí mở rộng 2, Duyên Hải 1, Đồng Nai 3, 4…
Công tác cổ phần hóa sẽ được EVN Genco1 đặc biệt quan tâm giải quyết với việc tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/01/2018 và xây dựng phương án cổ phần hóa, thỏa thuận với địa phương về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa.
Ngoài ra, EVN Genco1 cũng chú trọng các công tác đảm bảo cung cấp nhiên liệu, đàm phán giá bán điện cho nhiệt điện Nghi Sơn và tổ chức triển khai đốt than trộn tại nhiệt điện Duyên Hải 1 (sau khi có 01 tổ máy vận hành ổn định).

Nguồn: Báo Công Thương điện tử