Tương quan kim ngạch nhập khẩu tính từ đầu năm đến 15/3 năm 2019 và 2020, đơn vị "triệu USD". Biểu đồ: T.Bình.
Quan sát dữ liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan (15 ngày đầu tháng 3) cho thấy, các nhóm hàng chủ chốt liên quan đến nguyên liệu đầu vào của 2 lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu quan trọng nêu trên vẫn bị sụt giảm về kim ngạch so với cùng kỳ 2019.
4 nhóm nguyên liệu đầu vào quan trọng được cơ quan Hải quan thống kê gồm: Bông; xơ, sợi dệt; vải; nguyên phụ liệu dệt may, giày, dép. Các nhóm hàng nguyên liệu này có kim ngạch lên đến từ 100 đến vài trăm triệu USD/tháng. Lớn nhất là nhóm hàng vải với trị giá 444,5 triệu USD kim ngạch nhập khẩu chỉ trong 15 ngày đầu tháng 3, qua đó nâng tổng kim ngạch từ đầu năm lên hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2019 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này bị sụt giảm tới 12%, tương đương 270 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến 15/3, 3 nhóm hàng còn lại cũng ở tình trạng tương tự. Cụ thể, nguyên phụ liệu dệt may, giày, dép đạt 967,3 triệu USD giảm gần 8%; bông đạt 494 triệu USD giảm khoảng 15%; xơ, sợi dệt đạt 423,8 triệu USD, giảm khoảng 6%.
4 nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu chủ yếu nhập khẩu từ các thị trường ở châu Á.
Cập nhật theo thị trường của Tổng cục Hải quan cho thấy, hết tháng 2, thị trường Trung Quốc đạt trị giá 1,24 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí số 1 nhưng giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Hàn Quốc với 389 triệu USD, giảm 11,9%; thị trường Đài Loan đạt trị giá 334 triệu USD, giảm nhẹ 0,4%; Mỹ với 287 triệu USD, giảm 3,9%...
 

Nguồn: Haiquanonline