Theo TKV, hiện nay, cung đường vào khai trường các mỏ tại khu vực Cẩm Phả có tần suất hoạt động cao. Nhằm giảm các chi phí sản xuất, TKV chỉ đạo các ban và các đơn vị tư vấn, các đơn vị, đặc biệt là Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ rà soát, tham mưu để có thể đầu tư tuyến đường chuyên dụng, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm các chi phí sản xuất cũng như bảo vệ môi trường.
Đây là chủ trương đúng đắn, nằm trong chủ trương thiết kế kỹ thuật, điều hành sản xuất tập trung, phối hợp nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh chung trong toàn Tập đoàn giữa các đơn vị có ranh giới mỏ liền nhau, hoặc các lĩnh vực sản xuất tương đồng.
Trước đó, tuyến đường chuyên dụng trên mỏ từ khu vực kho than Bắc Cọc Sáu ra cảng Khe Dây - Cửa Ông được TKV xây dựng năm 2008 hoàn toàn trên khai trường mỏ đã phát huy hiệu quả tốt, tiết giảm chi phí sản xuất đồng thời bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, các hoạt động liên thông trong khai thác hầm lò, hay trình tự khai thác hợp lý giữa các mỏ lộ thiên có ranh giới mỏ giáp nhau được triển khai gần đây cũng đã phát huy hiệu quả…

Nguồn: Tạp chí Năng lượng Việt Nam