Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 2/2021 đạt 918,83 triệu USD, giảm 31,5% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 23% so với tháng 2/2020.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,27 tỷ USD, tăng mạnh 43,7% so với 2 tháng đầu năm 2020; trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 77,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, tăng 54,9%.
Gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, chiếm tới 60,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,37 tỷ USD, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài thị trường chủ đạo là Mỹ, còn có 4 thị trường đạt kim ngạch trên 100 triệu USD như: Trung Quốc đạt 225,07 triệu USD, chiếm 9,9%, tăng 25,4%; Nhật Bản đạt 215,36 triệu USD, chiếm 9,5%, tăng 8,5%; EU 146,18 triệu USD, chiếm 6,4%, tăng 3,9%; Hàn Quốc đạt 128,35 triệu USD, chiếm 5,7%, tăng 10,7%.
Nhìn chung, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 tháng đầu năm 2021 sang các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC