Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Tháng công nhân (2012-2017) do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức vào ngày 20/7/2017.
Tại TP HCM, trong 5 năm qua, Tháng công nhân được tổ chức và duy trì hàng năm với nhiều nội dung hoạt động. Nhiều chương trình có ý nghĩa như: Cùng công nhân vượt khó; Trái tim nghĩa tình; Mái ấm công đoàn; Giờ thứ 9; sổ tiết kiệm tặng công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng, có hoàn cảnh khó khăn… đã được triển khai.
Qua đó đã chăm lo và hỗ trợ trực tiếp hơn 2 triệu lượt đoàn viên, công nhân lao động, với tổng số tiền lên đến 117 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 5 năm qua, người lao động đã tích cực đưa ra nhiều công trình làm lợi cho đơn vị, giúp tiết kiệm hơn 243 tỷ đồng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương