Theo đó chương trình bao gồm rất nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm nhằm mục tiêu mở rộng thị trường, mặt hàng xuất khẩu.

Đặc biệt, chương trình chú trọng đến các thị trường đã ký kết hiệp định thương mại (FTA) như Nhật Bản, Hàn Quốc; các thị trường thuộc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) như Pháp, Đức, Bỉ, Italia, Balan; thuộc Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) như Lào, Campuchia, Myanmar và thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu; Trung Quốc – ASEAN FTA, thị trường Hoa Kỳ...

Đồng thời, chương trình cũng tập trung phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Được biết, Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 được phê duyệt 177 đề án với tổng kinh phí là 90 tỷ đồng. Như vậy, so với năm ngoái, tổng mức đầu tư cho Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 tăng 3 tỷ đồng.

Nguồn: moit.gov.vn