Năm 2018 là kỳ lựa chọn lần thứ 6. Sau quá trình lựa chọn, đánh giá thẩm định thực tế một cách nghiêm túc của Hội đồng các Ban Chuyên gia và Hội đồng Thương hiệu quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công Thương – Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã ký Quyết định số 4669/QĐ-BCT ngày 18/12/2018 công nhận 97 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018, trong đó 20 DN đã 6 lần đạt Thương hiệu Quốc gia và 24 DN đạt lần đầu. Đây là những DN tiên phong, có sức tỏa lớn đối với thương hiệu quốc gia và đại diện cho các lĩnh vực ngành hàng sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam.

Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã gửi lời chúc mừng đến 97 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm 2018. Theo Bộ trưởng, Chương trình Thương hiệu quốc gia (Việt Nam Value) được ra đời từ năm 2003 và đã trải qua quá trình hình thành và phát triển khá dài. Có thể nói, Chương trình đã tạo những sự thay đổi tích cực, rất quan trọng, từ trong nhận thức, hiểu biết của cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội, người tiêu dùng và đã tạo ra nhận thức hiểu biết của người tiêu dùng, của thị trường nước ngoài đối với giá trị thương hiệu Việt Nam, những giá trị sản phẩm hàng hóa của người Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đó, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam với sự tham gia của tất cả các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương để tiếp tục tạo nên sự kết nối giữa các cơ quan nhà nước với cộng đồng xã hội, với cộng đồng doanh nghiệp để chúng ta có những nhận thức cụ thể về giá trị thương hiệu Việt Nam, giá trị thương hiệu quốc gia và là nền tảng cơ bản tạo nên sức bật của nền kinh tế dựa trên nền tảng sức cạnh tranh của các thương hiệu Việt Nam, của các sản phẩm ngành hàng của Việt Nam.

“Các doanh nghiệp của Việt Nam đã biến chuyển từ nhận thức, biến thành những hành động cụ thể và luôn tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng những giá trị thương hiệu của chính mình, xây dựng giá trị thương hiệu sản phẩm, đóng góp vào những giá trị thương hiệu quốc gia, khẳng định vị thế của mình trong quốc gia đó” Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng chia sẻ thêm, với một nền kinh tế có độ mở ngày càng cao và với năng lực, sản xuất, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ngày càng cao, trung bình 15,16%/năm và dự kiến năm 2018 con số xuất khẩu của Việt Nam sẽ lên tới 247 tỷ USD. Đây được coi là bước phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam. Có được kết quả này cũng là nhờ sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, những giá trị thương hiệu mà chúng ta đã và đang xây dựng.

Nhân dịp Lễ Công bố các DN có sản phẩm Thương hiệu Quốc gia lần thứ 6, ngày 18/12/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể các DN và biểu dương các DN đạt Thương hiệu Quốc gia, lực lượng tiên phong trong phát triển sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Thủ tướng đã động viên nhắn nhủ tới cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam  cần chủ động nắm bắt xu hướng phát triển trong từng ngành và lĩnh vực góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức, các DN Thương hiệu quốc gia vẫn tăng trưởng và phát triển vững mạnh. Hầu hết các DN đều duy trì tốc độ tăng trưởng cao cả về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu, đặc biệt có DN tăng trưởng gần 70%. Những DN này đã có những đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc dân. Theo số liệu báo cáo, tổng doanh thu năm 2017 của các DN này đạt hơn 924 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2015. Giá trị xuất khẩu đạt gần 5,7 tỷ USD và đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 63 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 19,3% so với năm 2015, tạo việc làm cho gần nửa triệu lao động. công tác xã hội và từ thiện cũng đã tích cực thực hiện, đóng góp hơn 2 nghìn tỷ đồng trong năm 2017.

Lễ Công bố các DN đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018 là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của DN và cả cộng đồng.

Nguồn: Moit.gov.vn