Căn cứ theo quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều tra và cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của Bộ Công Thương và Bộ Công Thương có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị các doanh nghiệp là nhà sản xuất trong nước hoặc nhà nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm phân bón DAP hợp tác đầy đủ trả lời Bản câu hỏi điều tra. Các thông tin về sản phẩm, tình hình nhập khẩu và hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành sản xuất trong nước sẽ được Cơ quan điều tra tổng hợp từ Bản trả lời câu hỏi điều tra nêu trên.

Trong trường hợp không tham gia trả lời bản câu hỏi điều tra, Cơ quan điều tra có thể sử dụng các thông tin sẵn có. Vì vậy nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ việc, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan trong Bản câu hỏi điều tra tự vệ.

Nội dung trả lời phải được gửi về Cục Quản lý cạnh tranh trước 17h00 ngày 30 tháng 6 năm 2017 theo địa chỉ đã nêu rõ trong bản câu hỏi điều tra. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi, đề nghị gửi công văn yêu cầu gia hạn về Cục Quản lý cạnh tranh trước thời hạn trả lời nêu trên.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điều tra viên phụ trách vụ việc:

Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng: (+84 4) 2220.5002 (máy lẻ: 1038); email: hungnht@moit.gov.vn.

Chị Phan Mai Quỳnh: (+84 4) 2220.5002 (máy lẻ: 1035); email: quynhpm@moit.gov.vn.

Nhấp vào đây để tải về:

1. Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất trong nước.

2. Phụ lục bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất trong nước.

3. Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập khẩu.

4. Phụ lục bản câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập khẩu.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương