Chi tiết, xem tại đây.

Cục Xuất nhập khẩu

 

 
 
 

 

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương