Thỏa thuận nhằm tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về những vấn đề được các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội quan tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành công thương; phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, điều hành của Chính phủ nói chung và của Bộ Công thương nói riêng đối với những vấn đề phát triển công nghiệp, thương mại trong cả nước. Đồng thời tăng cường sự phối hợp hai bên trong việc cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin trên các kênh thông tin của Báo Nhân Dân về những lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương, đặc biệt là những vấn đề được các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội quan tâm.
Thỏa thuận hợp tác tập trung vào các nội dung, như đẩy mạnh hợp tác, phổ biến thông tin về phát triển công nghiệp, thương mại, các dự án trọng điểm; công tác điều hành và phát triển thị trường trong nước, hợp tác biên mậu, thanh kiểm tra, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả …;
Đẩy mạnh thông tin về các hoạt động điều hành và xử lý các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu...
Đẩy mạnh phổ biến thông tin về các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và ký kết, xử lý các tranh chấp thương mại, cũng như các chương trình về năng lượng ….
Nguồn: nhandan.com.vn