Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã dự lễ hưởng ứng.

Là một trong những ngành có nhiều hoạt động tham gia đóng góp xây dựng và thực thi các quy định của pháp luật, trong những năm qua, các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương mà trực tiếp là các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế đã đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng, phổ biến giáo dục và thực thi pháp luật.

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa biểu dương những cố gắng và những kết quả tích cực đã đạt được của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương. Trong bối cảnh năm 2016, đất nước có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020; Việt Nam chính thức tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN; Quốc hội đã ban hành và dự kiến ban hành nhiều văn bản luật quan trọng để thi hành Hiến pháp, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nhấn mạnh đến một số công tác cần thực hiện thời gian tới. Theo đó cần quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên. Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, khai thông, huy động mọi nguồn lực xã hội;

Bên cạnh đó đề cao ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, nhân dân.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm tập thể được khen thưởng gồm Phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ (Công ty Tuyển than Cửa Ông), Phòng Thanh tra bảo vệ và Pháp chế (Công ty Truyền tải điện 4, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia), Ban Pháp chế (Tổng công ty Điện lực miền Bắc), Ban Luật (Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí), Ban Pháp chế (Tổng công ty Dầu Việt Nam).

3 cá nhân được khen thưởng gồm: Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiên Tuế; Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội Trần Đức Quý; Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh Phan Xuân Thủy; Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông Đặng Văn Khôi; Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Than Vàng Danh Trần Thị Kim Oanh; Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia Võ Hoài Nam; Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 Võ Đình Thủy; Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An Nguyễn Kim Phúc; Phó Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Phan Chung; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Trương Hồng Sơn; Phó Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty Dầu Việt Nam Phạm Văn Cường; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Phạm Thị Hồng Điệp; Trưởng Ban Tổ chức - Hành chính Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũ Thanh Chung.

Nguồn: Quang Lộc/Báo Công Thương điện tử