Căn cứ 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, theo Quyết định số 2332/QĐ-BCT:
Bộ Công Thương thông báo:
- Tên Bên mời thầu: Bộ Công Thương
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung cấp Bộ năm 2019
- Tên dự án: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung cấp Bộ năm 2019
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 09 tháng 8 năm 2019 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2019 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT: Phòng 138 nhà A, Văn phòng Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 138 nhà A, Văn phòng Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2019.
- Bảo đảm dự thầu: 250.000.000đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn) bằng bảo đảm ngân hàng (hoặc thư tín dụng) không huỷ ngang được phát hành bởi một ngân hàng tại Việt Nam theo mẫu quy định.
HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 9 tháng 9 năm 2019, tại phòng 204 nhà B trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bộ Công Thương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Nguồn: Moit.gov.vn