Trong thời gian qua, Bộ Công Thương là một trong những Bộ được đánh giá cao trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành và triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp với số lượng hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng đạt hơn 700,000 hồ sơ/năm.

Bộ trưởng cũng cho biết, khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương và Dịch vụ công mức độ 4 Dán nhãn năng lượng là kết quả của quá trình nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Bộ trong suốt thời gian qua, tuy nhiên, đây chưa phải là việc làm có ý nghĩa đầu tiên hay cuối cùng, Bộ Công Thương sẽ không ngừng cải cách các thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả nhất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân. Người đứng đầu Bộ Công Thương cũng cam kết sẽ tập trung nguồn lực một cách cao nhất để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của Ngành, góp phần cải cách thủ tục hành chính ngày càng hiệu quả hơn.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương khi đưa vào hoạt động sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến tại Bộ Công Thương, cụ thể:

- Đảm bảo toàn bộ quy trình được thực hiện trên mạng theo một quy trình xử lý thống nhất chung.

- Cho phép người khai có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công trực tuyến của Bộ thông qua một tài khoản duy nhất.

- Giảm thiểu số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, giúp giảm thời gian, số lượng hồ sơ mà doanh nghiệp phải nộp.

- Dễ dàng tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi.

- Tập trung quản lý cho cơ quan Bộ, giúp cán bộ xử lý hồ sơ nhanh hơn, tăng hiệu năng của hệ thống, giảm bớt thời gian chờ đợi của doanh nghiệp.

- Là đầu mối duy nhất kết nối của Bộ Công Thương liên thông đến Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định số 4846/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2017. Theo đó, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hàng chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý. Việc xóa bỏ và đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Mục tiêu coi việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, suốt nhiều tháng qua công tác rà soát, đơn giản hóa các qui định, TTHC đã được Bộ trưởng và ban Lãnh đạo Bộ Công Thương chỉ đạo rất quyết liệt, trong đó có những lĩnh vực đang được người dân và doanh nghiệp hết sức quan tâm.

Thời gian qua, công tác rà soát, đơn giản hóa các quy định, TTHC đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo rất quyết liệt, trong đó, có việc đưa ra các giải pháp, hướng tới mục tiêu giảm nhanh số lượng các trường hợp phải làm thủ tục kiểm tra, dán nhãn năng lượng, bao gồm:

i) Phối hợp với Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, theo đó cho phép doanh nghiệp thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa phải dán nhãn năng lượng.

ii) Thành lập Phòng tiếp nhận và xử lý hồ sơ dán nhãn năng lượng tại Tổng cục Năng lượng theo cơ chế một cửa.

iii) Triển khai nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã đưa vào sử dụng từ đầu năm 2015 lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để giảm thiểu thời gian đăng ký chứng nhận nhãn năng lượng cho doanh nghiệp.

iv) Triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012, hoàn thành dự thảo 2 Thông tư để chuẩn bị trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và ban hành trong tháng 12 năm 2016.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ đã khẩn trương triển khai dịch vụ công trực tuyến Đánh giá chứng nhận và dán nhãn năng lượng ở mức độ 4. Đây thực sự là một bước cải cách lớn, giúp doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này có thể giảm thiểu được thời gian xin hồ sơ của thủ tục này, tiết kiệm chi phí, công sức…..

Ngoài ra, việc điện tử hóa quy trình cấp phép cũng sẽ giúp cho đơn vị xử lý có thể rút ngắn được thời gian kiểm tra hồ sơ, từ đó có thể trả kết quả cho doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ nhận định, Bộ Công Thương là một trong số ít các Bộ, ngành thực hiện sớm nhất Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, không những hoàn thành về tiến độ mà còn vượt về chất lượng.

Đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nakagawa đã chia sẻ tại Hội nghị những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, khi biết đến sự ra đời của Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thị Huyền Thương cảm ơn Bộ Công Thuơng đã lắng nghe và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Bộ trong quá trình tiếp cận công nghệ mới, thực hiện quyết liệt những thay đổi, cải cách để ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt cho doanh nghiệp và người dân.

Nguồn: Hồng Hạnh/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương