Bộ Công Thương là cơ quan tham mưu của Chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Bộ Công Thương đã và đang thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Bộ, của ngành liên quan đến các hoạt động sản xuất công nghiệp và phát triển thương mại. Mỗi cơ chế, chính sách của Bộ Công Thương ban hành đều có tác động mạnh và sâu rộng tới đời sống kinh tế - xã hội của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, được báo chí và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hiện nay, hệ thống báo chí ngành Công Thương cũng đã nỗ lực tuyên truyền đường lối chính sách của ngành tới người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự hiệu quả hơn nữa, Bộ Công Thương đề nghị trong thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ quan tâm hơn nữa, cộng tác, phối hợp và hỗ trợ Bộ Công Thương để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động hệ thống báo chí của ngành Công Thương cũng như giúp ngành Công Thương tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Trong nhiều năm qua, trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp, Bộ Công Thương và Báo Nhân Dân đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến. Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công Thương luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Báo Nhân dân trong hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam. Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước nói chung cũng như đã kịp thời trong việc tuyên truyền các sự kiện, hoạt động và các chính sách của ngành Công Thương.

Vì vậy, Bộ trưởng khẳng định, việc ký thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai cơ quan ngày hôm nay là rất cần thiết. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan của hai cơ quan chủ động, tích cực, nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác trong thoả thuận. Thực tế cho thấy, nếu không đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thì các chủ trương, chính sách của các cơ quan nhà nước không thể đến với đông đảo các tầng lớp trong xã hội. Việc Bộ Công Thương và Báo Nhân dân ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác ngày hôm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động chuyên môn của hai đơn vị.

Theo nội dung Thỏa thuận được ký kết, Bộ Công Thương và Báo Nhân Dân nhất trí tăng cường phối hợp trong việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền với những nội dung chủ yếu sau:

Tuyên truyền, phổ biến các thông tin về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phát triển thương mại; triển khai thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các chương trình, dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - chính trị - xã hội.

Phản ánh kịp thời các thông tin về công tác điều hành và phát triển thị trường trong nước; phát triển hợp tác biên mậu, tình hình thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại...

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác điều hành, xử lý các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, các chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu; các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại giữa Việt Nam với các đối tác ngoài nước.

Tăng cường phổ biến thông tin về các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết; thông tin về việc xử lý các vụ kiện về cạnh tranh không lành mạnh.

Thực hiện các chương trình tuyên truyền về năng lượng (điện – than – dầu khí) sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các chương trình ứng dụng khoa học - công nghệ trong ngành năng lượng.

Tập trung thực hiện các chương trình tuyên truyền theo chủ đề do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Theo đó, định kỳ 6 tháng một lần, Văn phòng Bộ Công Thương và Văn phòng Báo Nhân Dân rà soát, kiểm điểm việc thực hiện công tác phối hợp theo Thoả thận này và thống nhất đề xuất các biện pháp phối hợp trong thời gian tiếp theo, trình Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo Báo Nhân Dân xem xét, quyết định. Hàng năm, Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo Báo Nhân Dân họp kiểm điểm tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa hai Bộ, đề ra chương trình, biện pháp phối hợp hoạt động cho năm tiếp theo.

Nguồn: Hồng Hạnh/Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương