Các văn kiện bao gồm Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định Quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2009; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc xây dựng dự án kho ngoại quan xăng dầu Hòn La và đường ống dẫn xăng dầu Hòn La - Khăm-muộn.
Đây là hai trong số tám văn kiện hợp tác được ký giữa các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 4 năm 2017.
Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định Quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2009 sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa quá cảnh giữa Việt Nam và Lào, thông qua các cửa khẩu quốc tế và tuyến đường thuận tiện nhất đi và đến từ nước thứ ba, phù hợp với các cam kết quốc tế mà hai nước là thành viên, góp phần quan trọng đưa kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng.
Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc xây dựng dự án kho ngoại quan xăng dầu Hòn La và đường ống dẫn xăng dầu Hòn La - Khăm-muộn thể hiện thiện chí, nguyện vọng và quyết tâm của Đảng và Chính phủ hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác về năng lượng. Bản ghi nhớ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Lào đầu tư Dự án tại Việt Nam và Lào nhằm vận chuyển xăng dầu bằng đường ống từ Hòn La, Quảng Bình - Việt Nam sang tỉnh Khăm Muộn - Lào để phục vụ nhu cầu xăng dầu trên thị trường Lào trên tinh thần đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn, môi trường của hai nước.
Dự án Kho ngoại quan xăng dầu Hòn La và Đường ống xăng dầu Hòn La - Khăm Muộn là dự án 100% vốn đầu tư của phía Lào, nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Việt Nam. Đường ống dẫn xăng dầu chạy qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo và tới tỉnh Khăm Muộn, Lào.

Nguồn: Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương