Bổ sung 01 chuyên đề theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 5116/QĐ-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương với nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại, thông qua các thông tin thu thập từ báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Sở Công Thương, các Hiệp hội doanh nghiệp, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Thời gian thực hiện là trong Quý IV năm 2017.

Chi tiết Quyết định, xem tại đây.

Nguồn: Linh Ngân/Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương