Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 28/7, Quốc hội (QH) nghe Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo QH về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH. Sau đó, QH phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Các Phó Thủ tướng:

1. Ông Phạm Bình Minh 97.77% ( 483/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

2. Ông Vương Đình Huệ 96,36% (476/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

3. Ông Vũ Đức Đam 95,75% (473/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

4. Ông Trương Hòa Bình 94,94% (469/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

5. Ông Trịnh Đình Dũng 90,08% (445/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:

1. Ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc: 97,57% (482/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

2. Ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng : 96,56% (477/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

3. Ông Tô Lâm - Bộ trưởng Công an: 95,75%( 473/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

4. Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Tài Chính: 94,74% (468/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

5. Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Khoa học Công nghệ: 93.93% (464/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

6. Ông Lê Minh Hưng - Thống đốc ngân hàng Nhà nước: 93,93% (464/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

7. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Y tế: 93,52% (462/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

8. Ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Thông tin truyền thông: 92,71% (458/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

9. Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Công Thương: 92,71% (458/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

10. Ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo 91,90% (454/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

11. Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ: 91,70% (453/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

12. Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư: 91,50% (452/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

13. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du Lịch: 91,50% (452/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

14. Ông Trương Quang Nghĩa - Bộ trưởng Giao thông vận tải: 91,30% (451/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

15. Ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Nội vụ: 90.89% (449/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

16. Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Tư pháp: 90,69% (448/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

17. Ông Phạm Hồng Hà - Bộ trưởng Xây Dựng 89,88% (444/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

18. Ông Phan Văn Sáu - Tổng Thanh tra Chính phủ 88,87% (439/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

19. Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 86,64% (428/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

20. Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường: 83,40 (412/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

21.Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội: 80,97% (400/488 đại biểu có mặt tín nhiệm)

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã ra mắt Quốc hội.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương