Bộ trưởng gửi đến các Thầy, Cô và gia đình lời chúc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vừng niềm tin, chắc tinh thần trong sự nghiệp trồng người mà cuộc đời đã vinh tặng.
Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng:

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương