Dự hội thảo của Tạp chí Cộng sản có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và nguyên lãnh đạo Tạp chí Cộng sản các thời kỳ.
Cách đây 90 năm, hội nghị thành lập Đảng họp từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định xuất bản một tạp chí lý luận chung cho toàn Đảng. Thực hiện quyết định đó, Tạp chí Đỏ (nay là Tạp chí Cộng sản) do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ bút đầu tiên ra số đầu tiên vào ngày 5/8/1930.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và nhiều đồng chí lãnh đạo được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tạp chí lý luận của Đảng"
Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ: 90 năm hình thành và phát triển, dù trải qua những hoàn cảnh lịch sử khác nhau với nhiều tên gọi ở các thời kỳ nhưng Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng, luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Hội thảo là dịp nhìn lại cả chiều dài lịch sử 90 năm và quan trọng hơn là nhìn vào chiều sâu mọi mặt công tác để tổng kết những bài học có giá trị, đề xuất các kiến nghị đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tạp chí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong các cơ quan báo chí của Đảng, duy nhất Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vị thế, tính chất ấy đặt trách nhiệm rất lớn cho Tạp chí là phát ngôn về lý luận và đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phải thể hiện tính chính thống, chuẩn mực, đúng tầm vóc là “vũ khí sắc bén” của công tác tư tưởng, không được phép sai lầm, không được nói “kiểu nước đôi”.
Các tham luận tại hội thảo đều khẳng định ý nghĩa của sự kiện Tạp chí Đỏ ra số đầu do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ nhiệm đầu tiên; tổng kết những bài học kinh nghiệm có giá trị từ lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí Cộng sản. Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của Tạp chí hiện nay, đồng thời bày tỏ những mong muốn, kỳ vọng, đề xuất giải pháp để Tạp chí hoàn thành ngày càng tốt hơn trọng trách là Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thời gian tới.
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ra số đầu, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tạp chí lý luận của Đảng”. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng các đồng chí là lãnh đạo Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành Trung ương được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tạp chí lý luận của Đảng” do có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Tạp chí Cộng sản.
Báo Công Thương

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương