Tại buổi tiếp, Công ty Mitsui & Co báo cáo Bộ trưởng một số kết quả hợp tác đã đạt được trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam (phát triển hạ tầng, cảng biển, thép,..), đặc biệt là việc tham gia vào Chuỗi dự án khí Lô B. Ông Tatsuo Yasunaga bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam để thúc đẩy tiến độ Chuỗi dự án khí Lô B (trong đó có việc thu xếp vốn, hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ, triển khai các nhà máy điện,…).

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động của Mitsui & Co tại Việt Nam thời gian qua, đóng góp cho phát triển kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao hợp tác của Mitsui & Co trong Chuỗi dự án khí Lô B và mong muốn hợp tác của Mitsui & Co trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định vai trò hết sức quan trọng của Chuỗi dự án khí Lô B trong bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam. Trong bối cảnh, hệ thống pháp luật của Việt Nam và môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện theo hướng mở cửa, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Mitsui & Co hoàn toàn yên tâm đầu tư tại Việt Nam.
Bộ trưởng đề nghị Mitsui & Co phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các cơ quan liên quan để thảo luận, sớm thống nhất các giải pháp xử lý các vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy tiến độ Chuỗi dự án khí Lô B. Về phía Bộ Công Thương, sẽ tiếp tục hỗ trợ Mitsui & Co trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và thẩm quyền của Bộ, đồng thời chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thúc đẩy triển khai đồng bộ Chuỗi dự án khí Lô B từ khâu thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn.

Vụ Dầu khí và Than

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương