Năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn do chính sách thuế nhập khẩu xăng dầu, biến động tỉ giá, biến động giá dầu thô và sản phẩm; nhưng bằng nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty BSR đã đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc.
Sản lượng sản xuất ước tính khoảng 6,84 triệu tấn, vượt 117,16% so với kế hoạch năm; sản lượng tiêu thụ đạt 6,8 triệu tấn, vượt 116,47% so với kế hoạch năm; doanh thu đạt 72.516 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 11.986 tỉ đồng.
Công ty BSR đã tiết giảm được 633,08 tỉ đồng từ nâng cao được hiệu quả chế biến, sản xuất, tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, vượt kế hoạch tiết kiệm cả năm 43%. Ngoài ra, trong năm 2016, BSR đã thực hiện an sinh xã hội đạt 25,52 tỉ đồng (từ khi thành lập Cty đến nay là 236 tỉ đồng).
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương