Chương trình “Doanh nghiệp Hành động vì Người tiêu dùng 2017” do Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức đã và đang nhận được sự quan tâm, đăng ký tham gia của nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tính đến ngày 27/3/2017 đã có gần 30 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình này với đa dạng các hoạt động đăng ký thực hiện trong năm 2017 như Xây dựng và công khai tổng đài, quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam và thúc đẩy các quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm của doanh nghiệp; Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo về quyền lợi của người tiêu dùng, cách thức tiêu dùng an toàn, hợp lý; Tổ chức chương trình bảo hành, sữa chữa miễn phí sản phẩm của doanh nghiệp; chương trình khuyến mại, ưu đãi khách hàng, tri ân người tiêu dùng...

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam cũng như hưởng ứng chương trình "Doanh nghiệp Hành động vì Người tiêu dùng 2017" theo hướng dẫn của Cục Quản lý cạnh tranh. Việc treo băng rôn đã được các doanh nghiệp tiến hành tại trụ sở, các chi nhánh, trung tâm thương mại và các cửa hàng trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Hoạt động này đã tạo ra hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ công thương