Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, đ/c Phạm Thị Phương Anh - Ủy viên BCH Công đoàn Công Thương VN, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

  Thực hiện kế hoạch Đại hội của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, Công đoàn Công ty CP Hóa phẩm Ba Nhất là đơn vị thứ 3 được chỉ định tổ chức đại hội điểm, bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội. BCH Công đoàn Công ty CP Hóa phẩm Ba Nhất đã nghiêm túc triển khai kế hoạch đại hội theo quy trình hướng dẫn của Ngành, thực hiện đúng theo quy trình, quy định của điều lệ CĐVN. Ngày 25/5/2017, Công đoàn Công ty CP Hóa phẩm Ba Nhất tổ chức Đại hội với 40 đại biểu được triệu tập là những đoàn viên ở Công ty. Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo của BCH nhiệm kỳ cũ và phương hướng nhiệm kỳ mới; đóng góp vào dự thảo Báo cáo của CĐCS và dự thảo Báo cáo Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.
   Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội, đó là việc bầu Ban Chấp hành CĐCS khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn ngành và đặc biệt là bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại Đại hội. Việc bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS đã được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, LĐLĐ Thành phố hướng dẫn, chỉ đạo, đại biểu dự Đại hội sẽ trực tiếp giới thiệu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn sau khi có kết quả bầu cử Ban chấp hành CĐCS khóa mới. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu đã lựa chọn giới thiệu 1 đồng chí; thông qua việc lấy phiếu giới thiệu chức danh chủ tịch CĐCS, đồng chí được được giới thiệu đạt tỷ lên gần 90% và được bầu cử vào chức danh chủ tịch CĐCSS. Kết quả, đ/c Chử Văn Chiến - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đã trúng cử vào chức danh Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 Các đc Lãnh đạo LĐLĐ TP, CĐ ngành và Công ty chúc mừng BCH CĐ Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. CĐ Công ty cần thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phương pháp tuyên tuyền giáo dục, quan tâm sâu sát hơn tới đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ, tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động ở trong đơn vị… góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Qua chỉ đạo Đại hội điểm lần này đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cần bổ sung, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Đại hội các CĐCS trong Ngành.
Nguồn: moit.gov.vn