Cơ sở để đàm phán dành ưu đãi song phương giữa Việt Nam và Belarus là căn cứ theo Điều 1.6 của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (VN - EAEU FTA).
Theo Nghị định thư hợp tác về ô tô này, doanh nghiệp sản xuất ô tô (MAZ) của Belarus sẽ cùng các đối tác Việt Nam thành lập liên doanh để sản xuất, lắp ráp ô tô tải và xe từ 10 chỗ trở lên tại Việt Nam. Ô tô do liên doanh sản xuất phải phù hợp với các định hướng tại Quyết định 1211/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Belarus cam kết tỷ lệ nội địa hóa cao hơn: đến năm 2020 là 40% và đến năm 2026 là 60%. Nếu một liên doanh không đạt được mức nội địa hóa đã cam kết nêu trên sau 10 năm thì liên doanh đó sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Ngoài thị trường trong nước, các liên doanh còn định hướng sản xuất ô tô để xuất khẩu sang các nước thứ ba, trước hết là các nước Đông Nam Á do ô tô có tỷ lệ nội địa hóa từ 40% của Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào các nước ASEAN.
Để đạt được mục tiêu nêu trên, Việt Nam sẽ cho phép các liên doanh được nhập khẩu miễn thuế một số xe nguyên chiếc để bán thăm dò dung lượng và thị hiếu của thị trường đồng thời cho hưởng hạn ngạch miễn thuế cụ thể đối với linh kiện, phụ tùng lắp ráp ô tô trong vòng 5 năm là khoảng thời gian trước khi thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô theo VN – EAEU FTA sẽ được cắt giảm dần về 0%.
Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi thuế quan như nêu trên, các liên doanh phải đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể trong các Nghị định thư hợp tác về ô tô. Ngoài ra, việc sản xuất ô tô của các liên doanh phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và trong kế hoạch thành lập liên doanh, trong đó MAZ phải có biện pháp cụ thể cho việc chuyển giao công nghệ, chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp theo các thỏa thuận được lập thành hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp giữa MAZ và các doanh nghiệp Việt Nam; đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô tại Việt Nam; phát triển hệ thống dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; đào tạo tay nghề kỹ thuật cho lao động địa phương; hỗ trợ các các phương tiện vận tải có động cơ, phụ tùng và linh kiện do liên doanh sản xuất xuất khẩu vào thị trường các nước khác, bao gồm cả Liên minh Kinh tế Á - Âu; dành cho các liên doanh quyền độc quyền cũng cấp các cùng dòng phương tiện vận tải có động cơ, linh kiện và phụ tùng do liên doanh sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam vào thị trường các nước ASEAN.
Dự kiến Nghị định thư hợp tác về ô tô sẽ có cùng hiệu lực với hiệu lực của Hiệp định VN-EAEU FTA, tức là vào khoảng giữa năm 2016.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương/ Vụ thị trường châu Âu